Van groei...

                               ...naar bloei

Kindercoaching

Ik krijg regelmatig de vraag wat ik doe als kindercoach. Mijn visie op het coachen van kinderen is dat ik ze begeleid op een laagdrempelige manier. Ik ga er vanuit dat de antwoorden al in de kinderen zelf aanwezig zijn. Mijn begeleiding is er vooral op gericht dat het kind zich bewust wordt van zijn eigen ik. Op deze manier ontwikkelt je kind zelfvertrouwen en zelfkennis, waar kind en ouder(s) of begeleider(s) de rest van hun leven wat aan hebben.

De hulp van een kindercoach kan ingeschakeld worden op verschillende momenten. Is je kind onzeker of zit hij/zij al een tijdje niet zo lekker in zijn vel of is het verlegen, moeite met het uiten van emoties of heeft hij/zij last van driftbuien? Een kindercoach kan dan veel betekenen voor het kind. Maar ook in situaties als een scheiding, wat een kind moet verwerken of als het kind gepest wordt op school, kan een kindercoach ondersteuning bieden.

Een verschil tussen een therapeut en een kindercoach is dat de kindercoach zijn werkwijze afstemt op het kind en niet omgekeerd. Een kindercoach kijkt dus echt naar wat een kind nodig heeft en geeft daar gehoor aan. Wanneer het kind gaat geloven in zijn kwaliteiten, wordt de focus verschoven van ´probleem´ naar zelfkennis. Vaak is het ´probleem´ dan geen probleem meer. 

 

E-mailen
Bellen
Info
Instagram